Chuyên đề học Sinh học 11 Chân trới sáng tạo gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1. Dinh dưỡng khoáng - Tăng năng suất câu trồng và nông nghiệp sạch

Bài 1. Khái quát về nông nghiệp sạch

Bài 2. Biện pháp kĩ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng để tăng năng suất cây trồng và tạo nền nông nghiệp sạch

Bài 3. Thủy canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch 

 

Bài 4. Thực hành: Chứng minh tác dụng của phân đối với sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng

Bài 5. Dự án: Điều tra sử dụng phân bón tại địa phương hoặc thực hành: Trồng cây với các kỹ thuật bón phân phù hợp

Ôn tập Chuyên đề 1

Chuyên đề 2. Một số bệnh dịch ở người và cách phòng, chống

Bài 6. Một số bệnh dịch phổ biến ở người

Bài 7. Nguyên nhân gây nhiễm bệnh dịch ở người

Bài 8. Các biện pháp phòng chống bệnh dịch ở người

Bài 9. Dự án: Điều tra một số bệnh dịch phổ biến ở người và tuyên truyền phòng chống

Ôn tập Chuyên đề 2

Chuyên đề 3. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 10. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 11. Ngộ độc thực phẩm

Bài 12. Dự án: Điều tra về hiện trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương

Ôn tập Chuyên đề 3

Các môn khác