Môn Công nghệ 11 Kết nối tri thức gồm 2 cuốn sách: Công nghệ chăn nuôi và Công nghệ cơ khí. Giải sách Công nghệ 11 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI

CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Sách giáo khoa Công nghệ chăn nuôi 11 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 6 chương với 22 bài học

Chương 1. Giới thiệu chung về chăn nuôi

Bài 1. Vai trò và triển vọng của chăn nuôi

Bài 2. Vật nuôi và phương thức chăn nuôi

Chương 2. Công nghệ giống vật nuôi

Bài 3. Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

Bài 4. Chọn giống vật nuôi

Bài 5. Nhân giống vật nuôi

Bài 6. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi

Chương 3. Công nghệ thức ăn chăn nuôi

Bài 7. Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Bài 8. Sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi

Bài 9. Bảo quản thức ăn chăn nuôi

Bài 10. Thực hành: Chế biến, bảo quản thức ăn cho vật nuôi

Chương 4. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Bài 11. Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi

Bài 12. Một số bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng, trị

Bài 13. Một số bệnh phổ biến ở gia cầm và biện pháp phòng, trị

Bài 14. Một số bệnh phổ biến ở trâu, bò và biện pháp phòng, trị

Bài 15. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Chương 5. Công nghệ chăn nuôi

Bài 16. Chuồng nuôi và biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi

Bài 17. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Bài 18. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP

Bài 19. Chăn nuôi công nghệ cao

Bài 20. Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi

Chương 6. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Bài 21. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Bài 22. Xử lý chất thải chăn nuôi

Sách giáo khoa Công nghệ cơ khí 11 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 7 chương với 25 bài học

Chương 1. Giới thiệu chung về cơ khí chế tạo

Bài 1. Khái quát về cơ khí chế tạo

Bài 2. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí chế tạo

Tổng kết chương 1

Chương 2. Vật liệu cơ khí

Bài 3. Tổng quan về vật liệu cơ khí

Bài 4. Vật liệu kim loại và hợp kim

Bài 5. Vật liệu phi kim loại

Bài 6. Vật liệu mới

Tổng kết chương 2

Chương 3. Các phương pháp gia công cơ khí

Bài 7. Khái quát về gia công cơ khí

Bài 8. Một số phương pháp gia công cơ khí

Bài 9. Quy trình công nghệ gia công chi tiết

Bài 10. Dự án: Chế tạo sản phẩm bằng phương pháp gia công cắt gọt

Tổng kết chương 3

Chương 4. Sản xuất cơ khí

Bài 11. Quá trình sản xuất cơ khí

Bài 12. Dây chuyển sản xuất tự động với sự tham gia của robot

Bài 13. Tự động hóa quá trình sản xuất dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bài 14. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Tổng kết chương 4

Chương 5. Giới thiệu chung về cơ khí động lực

Bài 15. Khái quát về cơ khí động lực

Bài 16. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí động lực

Tổng kết chương 5

Chương 6. Động cơ đốt trong

Bài 17. Đại cương về động cơ đốt trong

Bài 18. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Bài 19. Các cơ cấu trong động cơ đốt trong

Bài 20. Các hệ thống trong động cơ đốt trong

Tổng kết chương 6

Chương 7. Ô tô

Bài 21. Khái quát chung về ô tô

Bài 22. Hệ thống truyền lực

Bài 23. Bánh xe và hệ thống treo

Bài 24. Hệ thống lái

Bài 25. Hệ thống phanh và an toàn khi tham gia giao thông

Tổng kết chương 7

Các môn khác