Môn Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo. Giải sách Công nghệ 8 chân trời sáng tạo ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

Sách giáo khoa Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo gồm 4 chương với 14 bài học

Chương 1. Vẽ kĩ thuật

Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Bài 3. Bản vẽ kĩ thuật

Ôn tập chương 1

Chương 2. Cơ khí

Bài 4. Vật liệu cơ khí

Bài 5. Gia công cơ khí

Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 7. Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí

Dự án 1. Thiết kế và lắp ráp mô hình cánh tay rô bốt thủy lực

Ôn tập chương 2

Chương 3. Kĩ thuật điện

Bài 8. An toàn điện

Bài 9. Mạch điện

Bài 10. Mạch điện điều khiển

Bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản

Bài 12. Ngành nghệ phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện

Ôn tập chương 3

Chương 4. Thiết kế kĩ thuật

Bài 13. Đại cương về thiết kế kĩ thuật

Bài 14. Quy trình thiết kế kĩ thuật

Dự án 1. Thiết kế mô hình bồn rửa tay tự động

Ôn tập chương 4

Các môn khác