Môn Công nghệ 8 Cánh diều. Giải sách Công nghệ 8 cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

Sách giáo khoa Công nghệ 8 Cánh diều gồm 5 chủ đề với 18 bài học
Chủ đề 1. Vẽ kĩ thuật
Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
Bài 2. Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản
Bài 3. Bản vẽ chi tiết
Bài 4. Bản vẽ lắp
Bài 5. Bản vẽ nhà
Ôn tập chủ đề 1
Chủ đề 2. Cơ khí
Bài 6. Vật liệu cơ khí
Bài 7. Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay
Bài 8. Truyền và biến đổi chuyển động
Bài 9. Một số ngành nghề cơ khí phổ biến
Ôn tập chủ đề 2
Chủ đề 3. An toàn điện
Bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện
Bài 11. Dụng cụ bảo vệ an toàn điện và cách sơ cứu người bị tai nạn điện
Chủ đề 4. Kĩ thuật điện
Bài 12. Cấu trúc chung của mạch điện
Bài 13. Mạch điện điều khiển và mô đun cảm biến
Bài 14. Lắp ráp mạch điều khiển đơn gianr sử dụng mô đun cảm biến
Bài 15. Một số ngành nghệ kĩ thuật điện phổ biến
Ôn tập chủ đề 4
Chủ đề 5. Thiết kế kĩ thuật
Bài 16. Khái quát chung về thiết kế kĩ thuật
Bài 17. Các bước thiết kế kĩ thuật
Bài 18. Dự án: Thiết kế giá đọc sách
Ôn tập chủ đề 5

Các môn khác