Môn Công nghệ 11 Cánh diều gồm 2 cuốn sách: Công nghệ chăn nuôi và Công nghệ cơ khí. Giải sách Công nghệ 11 Cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI

CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Sách giáo khoa Công nghệ chăn nuôi 11 Cánh diều gồm 6 chủ đề với 23 bài học

Chủ đề 1. Giới thiệu chung về chăn nuôi

Bài 1. Chăn nuôi trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Bài 2. Xu hướng phát triển của chăn nuôi

Bài 3. Phân loại vật nuôi

Bài 4. Phương thức chăn nuôi

Ôn tập chủ đề 1. Giới thiệu chung về chăn nuôi

Chủ đề 2. Công nghệ giống vật nuôi

Bài 5. Giống vật nuôi

Bài 6 Chọn giống vật nuôi

Bài 7. Nhân giống vật nuôi

Ôn tập chủ đề 2. Công nghệ giống vật nuôi

Chủ đề 3. Công nghệ thức ăn chăn nuôi

Bài 8. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Bài 9. Thức ăn chăn nuôi

Bài 10. Sản xuất và bảo quản thức ăn chăn nuôi

Bài 11. Ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và bảo quản thức ăn chăn nuôi

Ôn tập chủ đề 3. Công nghệ thức ăn chăn nuôi

Chủ đề 4. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Bài 12. Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi

Bài 13. Phòng, trị một số bệnh phổ biến ở lợn

Bài 14. Phòng, trị một số bệnh phổ biến ở gia cầm

Bài 15. Phòng, trị một số bệnh phổ biến ở trâu, bò

Bài 16. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Ôn tập chủ đề 4. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Chủ đề 5. Công nghệ chăn nuôi

Bài 17. Một số kiểu chuồng nuôi gia súc và gia cầm

Bài 18. Quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc một số loại vật nuôi

Bài 19. Một số mô hình chăn nuôi công nghệ cao

Bài 20. Quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP

Bài 21. Ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi

Ôn tập chủ đề 5. Công nghệ chăn nuôi

Chủ đề 6. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Bài 22. Khái quát về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Bài 23. Một số biện pháp xử lí chất thải trong chăn nuôi

Ôn tập chủ đề 6. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Sách giáo khoa Công nghệ cơ khí 11 Cánh diều gồm 7 Chủ đề với 27 bài học

Chủ đề 1. Giới thiệu chung về cơ khí chế tạo

Bài 1. Khái quát về cơ khí chế tạo

Bài 2. Quy trình chế tạo cơ khí

Chủ đề 2. Vật liệu cơ khí

Bài 3. Khái quát về vật liệu cơ khí

Bài 4. Vật liệu thông dụng và vật liệu mới dùng trong cơ khí

Bài 5. Thực hành: Nhận biết tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí thông dụng

Ôn tập chủ đề 1 và chủ đề 2

Chủ đề 3. Các phương pháp gia công cơ khí

Bài 6. Khái quát về các phương pháp gia công cơ khí

Bài 7. Phương pháp gia công không phoi

Bài 8. Phương pháp gia công cắt gọt

Bài 9. Quy trình gia công chi tiết

Bài 10. Dự án: Gia công giá treo đồ trang trí

Ôn tập chủ đề 3

Chủ đề 4. Sản xuất cơ khí

Bài 11. Quá trình sản xuất cơ khí

Bài 12. Dây chuyền sản xuất cơ khí

Bài 13. Cách mạng công nghiệp 4.0 với tự động hóa quá trình sản xuất

Bài 14. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Ôn tập chủ đề 4

Chủ đề 5: Giới thiệu chung về cơ khí động lực

Bài 15. Khái quát về cơ khí động lực

Bài 16. Một số ngành nghề liên quan đến cơ khí động lực

Chủ đề 6. Động cơ đốt trong

Bài 17. Khái quát về động cơ đốt trong

Bài 18. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Bài 19. Thân máy và các cơ cấu của động cơ đốt trong

Bài 20. Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát

Bài 21. Hệ thống nhiên liệu

Bài 22. Hệ thống đánh lửa và hệ thống khởi động

Ôn tập chủ đề 5 và chủ đề 6

Chủ đề 7. Ô tô

Bài 23. Khái quát về ô tô

Bài 24. Hệ thống truyền lực

Bài 25. Hệ thống phanh, hệ thống treo và hệ thống lái

Bài 26. Trang bị điện ô tô

Bài 27. Sử dụng và bảo dưỡng ô tô

Ôn tập chủ đề 7

Các môn khác