Môn Công nghệ 8 Kết nối tri thức. Giải sách Công nghệ 8 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

Sách giáo khoa Công nghệ 8 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 5 chương với 20 bài học

Chương 1. Vẽ kĩ thuật

Bài 1. Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Bài 3. Bản vẽ chi tiết

Bài 4. Bản vẽ lắp

Bài 5. Bản vẽ nhà

Ôn tập chương 1

Chương 2. Cơ khí

Bài 6. Vật liệu cơ khí

Bài 7. Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 8. Gia công cơ khí bằng tay

Bài 9. Ngành nghề tỏng lĩnh vực cơ khí

Bài 10. Dự án: Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay

Ôn tập chương 2

Chương 3. An toàn điện

Bài 11. Tai nạn điện

Bài 12. Biện pháp an toàn điện

Bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện

Ôn tập chương 3

Chương 4. Kĩ thuật điện

Bài 14. Khái quát về mạch điện

Bài 15. Cảm biến và mô đun cảm biến

Bài 16. Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến

Bài 17. Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

Ôn tập chương 4

Chương 5. Thiết kế kĩ thuật

Bài 18. Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật

Bài 19. Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật

Bài 20. Dự án: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động

Ôn tập chương 5

Các môn khác