Chuyên đề học Sinh học 11 Cánh diều gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1. Dinh dưỡng khoáng - Tăng năng suất câu trồng và nông nghiệp sạch

Bài 1. Nguyên tắc sử dụng khoáng tăng năng suất cây trồng

Bài 2. Nông nghiệp sạch 

Bài 3. Dự án: Điều tra sử dụng phân bón tại địa phương. Thực hành trồng cây với các kỹ thuật bón phân phù hợp 

Ôn tập chuyên đề 1

Chuyên đề 2. Một số bệnh dịch ở người và cách phòng, chống

Bài 4. Bệnh dịch và tác nhân gây bệnh ở người

Bài 5. Nguyên nhân gây nhiễm bệnh dịch ở người

Bài 6. Các biện pháp phòng, chống bệnh dịch ở người

Bài 7. Dự án: Điều tra một số bệnh dịch phổ biến ở người và tuyên truyền phòng chống bệnh

Ôn tập chuyên đề 2

Chuyên đề 3. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 8. Vệ sinh an toàn thực phẩm và nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm

Bài 9. Tác hại của mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cách phòng và điều trị ngộ độc thực phẩm

Bài 10. Dự án: Điều tra về hiện trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương

Ôn tập chuyên đề 3

Các môn khác