Sách Chuyên đề học tập Hóa học 11 Kết nôi tri thức với cuộc sống gồm 3 chuyên đề với 9 bài học

Chuyên đề 1. Phân bón hóa học

Bài 1. Giới thiệu chung về phân bón

Bài 2. Phân bón vô cơ

Bài 3. Phân bón hữu cơ

Chuyên đề 2. Trải nghiệm, thực hành hóa học hữu cơ

Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên

Bài 5. Chuyển hóa chất béo thành xà phòng

Bài 6. Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm

Chuyên đề 3. Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ

Bài 7. Nguồn gốc dầu mỏ. Thành phần và phân loại dầu mỏ

Bài 8. Chế biết dầu mỏ

Bài 9. Ngành sản xuất dầu mỏ trên thế giới và ở Việt Nam

Các môn khác